מחזור המים בטבע

  (*) מחזור המים בטבע הוא התנועה המחזורית המתמדת של המים בין חלקי ההידרוספירה

ארבעת המסלולים הראשיים בתנועה זו הם:
   1) אידוי של מי האוקיינוסים אל האטמוספרה.
   2) הסעת העננים באטמוספרה מכיוון הים לכיוון היבשה.
   3) ירידת הגשמים על היבשות.
   4) זרימה חוזרת של המים לאוקיינוסים. הן באופן ישיר בנהרות והן באופן עקיף לאחר חלחולם אל מאגרי מי התהום ונביעתם כמעיינות. 
כל אחד מהמסלולי הראשיים נחלק למסלולי משנה. לדוגמא: הגשמים היורדים על פני הקרקע מרטיבים את שכבת האדמה, ומשם חלק מתאדה לאטמוספרה, חלק זורם על פני השטח וחלק מחלחל אל מי התהום. התיאור השלם של מחזור המים בטבע כולל את התנועות בכל הכיוונים ובין כל רכיבי ההידרוספירה. להלן כמה דוגמאות: התנועה הדו כיוונית בין רטיבות הקרקע לבין מי התהום (חלחול מצד אחד ועלייה נימית מצד אחר), בין האוקיינוסים לקרחונים (קפיאה מצד אחד והמסה מצד אחר), בין הצמחים לאדי המים באוויר (נידוף בפיונות שבעלים מצד אחד, וירידת טל עליהם מצד אחר), בין האדים באוויר לקרחונים (ירידת שלגים מצד אחד, והמראה ישירה של הקרח לאטמוספרה מצד אחר) ובין הנהרות לבין מי התהום ( המזינים זה את זה). התנועה המתמדת של המים בהידרוספירה כוללת אפוא מגוון תהליכים רחב של מעברי מסה ואנרגיה.

   בחינת מאזן המים

הבנה מעמיקה יותר של מחזור המים בטבע תהיה בעזרת בחינת מאזן המים. בחינה זו כוללת הערכה כמותית של נפח המים בכל אחד מחלקי ההידרוספירה ומתן תשובות לשאלות: כמה מים נכנסים אליו? כמה מים יוצאים ממנו? ובאיזה קצב? נתונים אלו מלמדים שהמים המתאדים מהאוקיינוסים לאטמוספרה רבים יותר מאשר המים היורדים חזרה כגשמים מהאטמוספרה אל האוקיינוסים. הפרש זה אינו מפחית את נפח המים באוקיינוסים כי הוא מאוזן במדויק ע"י המים החוזרים מהיבשות אל האוקיינוסים (זרימה בנהרות ובמי התהום). באופן דומה עוף האידוי על הגשמים בשטחי האוקיינוסים אינו מעשיר את האדים באטמוספרה מעל האוקיינוסים כי הוא מקוזז באדים המוסעים מן האוקיינוסים. אל היבשות הפרש זה זהה כמובן לעודף הגשמים על האידוי ביבשות.

(*) מתוך הספר "משאבי המים בישראל מאת פרופ' חיים גבירצמן בהוצאת יד יצחק בן-צבי".